Home Hockey Maja postawili aj w Wyndryni. W nocy sie stracił…